Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u vragen (en de antwoorden) die vaak aan ons gesteld worden. Zit uw vraag hier niet tussen? In onze schoolgids vindt u nog veel meer informatie over onze school. Uiteraard mag u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen of een mail sturen naar info@montessori-haarlemmermeer.nl

Zijn alle kinderen geschikt voor Montessori onderwijs?

In ons onderwijs staat het kind altijd centraal: de leerkracht, omgeving en ons leerstofaanbod sluiten aan bij de onderwijs- en pedagogische behoeften van het kind. We leren niet omgaan met verschillen, we gaan uit van verschillen. Daar is onze organisatie, ons aanbod en onze werkwijze volledig op afgestemd.

Waarom hebben jullie sloffen aan in school?

In het Montessorionderwijs werken kinderen vaak op kleedjes op de grond. Om ervoor te zorgen dat de vloeren schoon blijven, dragen we binnen en buiten verschillend schoeisel. Daarnaast zorgt ons groene schoolplein er ook voor dat we veel inloop van zand en aarde hebben. Vandaar dat we sloffen dragen in de klas.

Mogen kinderen ook op sokken lopen?

Sloffen, slippers of schoenen voor binnen gebruik geven meer grip. Dus liever iets aan de voeten.

Wat zijn jullie schooltijden?

De deuren gaan open om 8.30 en de lessen beginnen om 8.45. Dat is ook het moment waarop de leerkracht de deur van de klas dicht doet. Om 15.00 komen de kinderen naar buiten. U kunt uw kind op het schoolplein ophalen.

Blijven alle kinderen over?

Ja. Alle kinderen blijven over. Het is handig voor twee momenten eten en drinken mee te geven. Voor de kleine pauze fruit en iets te drinken (liefst niet zoet), voor de grote pauze brood en iets te drinken (liefst niet zoet). We vinden het niet goed als kinderen snoep mee krijgen naar school.

Hoeveel kinderen zitten er in de klassen?

Dat verschilt van jaar tot jaar, maar gemiddeld tussen de 26 en 28 kinderen. Daarnaast starten de kleutergroepen in september met ongeveer 16 leerlingen en eindigen ze in juni rond de 29 kinderen. 

Hoeveel kinderen zitten er op de school?

Onze school heeft ongeveer 300 leerlingen.

Wanneer kan mijn kind starten?

Ongeveer een maand voordat uw kind vier wordt, kunt u 3 wendagen afspreken met de leerkracht. Dit zijn dagen waarop het kind tot aan de kleine pauze op school komt en went aan alle nieuwe indrukken die het opdoet in de klas.

Kan mijn kind eerder starten?

Nee. De onderwijsinspectie verbiedt het kinderen eerder te starten. U kunt 3 wendagen afspreken met de leerkracht (zie ook de vraag ‘wanneer kan mijn kind starten’)

Hebben jullie opvang na en voor schooltijd?

Wij verzorgen zelf geen voor- en naschoolse opvang, maar dit is wel in ons pand aanwezig. Deze opvang wordt verzorgd door Robbeneiland van Stichting Kinderdagverblijven Haarlemmermeer. U kunt zelf contact opnemen om te bekijken of zij plek hebben voor uw kind. Daarnaast zijn er nog andere opvangmogelijkheden in de buurt, zoals Mirakels, Kindergarden en Happykids. Zij zorgen voor vervoer van het kinderdagverblijf naar de school bij voorschoolse opvang en vervoer van de school naar het dagverblijf bij naschoolse opvang.

Wat is jullie voedingsbeleid?

Wij stimuleren ouders en kinderen om een gezonde lunch mee te brengen. In de kleine pauze nemen kinderen fruit mee en iets te drinken. Het is niet de bedoeling dat u uw kinderen snoep, koek, chocolade, frisdrank of andere zoetigheid meegeeft. Ook bij traktaties geven wij de voorkeur aan een gezonde variant.

Wat doen jullie aan creatieve vakken?

Zang komt aan bod met het programma ‘Zang express in de klas’. Beeldende vorming en tekenen bieden we aan in combinatie met Kosmische vakken. En daar komen nog een heleboel andere creatieve momenten in de klas bij. Ook hebben we ieder jaar een cultureel programma. Dit programma wisselt in aanbod: het ene jaar is dat dans, het andere drama en weer een ander jaar kan dat een museumbezoek zijn.