Ons team

Montessorischool Floriande heeft in schooljaar 2018-2019 12 klassen. Het team bestaat uit leerkrachten, een onderwijsondersteuner, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, een administratieve kracht en de locatiedirecteur. In totaal zijn we met 23 medewerkers, waarvan er 17 vrouw en 6 man. Alle leerkrachten zijn Montessori opgeleid of worden dat binnen twee jaar nadat ze in dienst treden bij de vereniging.
Naast het vaste team werken we met vrijwilligers die ons helpen bij onder andere de overblijf en de bibliotheek.