Ons team

Montessorischool Floriande heeft in schooljaar 2022-2023 12 klassen. Het team bestaat uit leerkrachten, onderwijsondersteuners, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, een administratieve kracht, een conciërge en de locatiedirecteur. In totaal zijn we met 31 medewerkers, waarvan er 20 vrouw en 11 man. Alle leerkrachten zijn Montessori opgeleid of worden dat binnen twee jaar nadat ze in dienst treden bij de vereniging.
Naast het vaste team werken we met vrijwilligers die ons helpen bij onder andere de overblijf en de bibliotheek.