Een dag bij ons op school

Een dag bij ons op school


  

Wilt u meer weten over het Montessorionderwijs op onze scholen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen zien en beleven hoe het Montessorionderwijs in onze scholen werkt. Via een vrijblijvend intakegesprek met rondleiding, een peuterochtend of op een open dag. Natuurlijk is het ook mogelijk om een combinatie te maken.

  • Op het intakegesprek krijgt u informatie over het Montessorionderwijs en wat dit betekent voor de lespraktijk.
  • Op een peuterochtend werkt u samen met uw kind met Montessorimateriaal en beleeft u wat ontdekkend leren is.
  • Op een open dag leiden kinderen van groep 8 u rond in de school. Uw kind kan meedoen aan verschillende activiteiten.
  • U kunt zich aanmelden door een mail te sturen met in het onderwerp: intakegesprek, peuterochtend of open dag. 

Natuurlijk vinden ouders van kinderen op onze school het ook fijn om te weten hoe het met hun kind gaat in de klas. Daarvoor gebruiken wij gesprekken op maat, kijkje in de klas en de kijkwerkavond.

  • Tijdens de gesprekken op maat wordt u op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van uw kind in de klas. 
  • Bij het kijkje in de klas kunt u een halfuur in de klas van uw kind meekijken. U krijgt een kijkwijzer mee, zodat u weet wat we van u verwachten en waar u op kunt letten.
  • Op de kijkwerkavond laat uw kind u zien welke werkjes hij/zij in de klas doet. Daarna zet uw kind u aan het werk!