Staking 30 en 31 januari

De basis en voortgezet onderwijsscholen staken op 30 en 31 januari. Ook onze school doet daaraan mee. 
In de afgelopen jaren is gebleken dat de problemen waar het onderwijs mee kampt groot zijn: het aantal openstaande vacatures groeit al jaren, het percentage burn-out klachten is nog steeds schrikbarend hoog en de aanwas van nieuwe leerkrachten nog steeds laag.  Wij staken opnieuw om onze zorg te uiten over het ontbreken van structurele verbeteringen. We gaan de straat op omdat als we zo doorgaan, de klassen nog veel groter worden en steeds meer scholen hun deuren zullen sluiten en de ziektecijfers verder gaan toenemen. Ook de leerkrachten van Montessorischool Floriande leggen daarom twee dagen het werk neer. Niet omdat we het graag willen, maar omdat de aandacht van de politiek vereist is voor een positieve toekomst van ons onderwijs in Nederland. Wij hopen op uw steun tijdens deze twee dagen.  (u vindt de volledige brief in de mailbox van de school app Parro)   
Terug
Media
  • Toprioriteit