Medezeggenschapsraad

Onze school  heeft een Medezeggenschapsraad (MR) met vertegenwoordigers van de ouders en van de personeelsleden. De MR is betrokken bij alle zaken, die met de eigen school te maken hebben. De bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd in het MR statuut en in een MR-reglement. De MR moet goed op de hoogte zijn van de dagelijkse gang van zaken op school om haar taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

 Tot deze taken behoren:

het bespreekbaar maken van alle aangelegenheden betreffende de school;
- het bevorderen van de openheid en het overleg op school;
-  het behartigen van belangen van teamleden en ouders bij het bevoegd gezag;
- het kenbaar maken van standpunten en het doen van voorstellen aan het bestuur.

De MR Komt regelmatig bijeen.
Onze MR bestaat uit:
Marco Staubesant (ouder)
Nikkie Elfers (ouder)
Ghislaine de Lange (ouder)
Rik Mens (leeerkracht)
Denise Nguyen (leerkracht)
Mandy Borrego (leerkracht)

De MR vergaderingen zijn in principe openbaar. De data van de vergaderingen worden door de MR zelf kenbaar gemaakt.

Mocht u benieuwd zijn naar de verslagen van de vergaderingen dan kunt u deze opvragen bij de directeur van de school.

 

Laatste Nieuws

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

m_Sponsorloop-0552 m_Sponsorloop-0539
m_Sponsorloop-0549 m_Sponsorloop-0525