De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad


In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten van de verschillende vestigingen zitting. De bevoegdheden zijn  vastgelegd in het GMR statuut en in een speciaal GMR-reglement.

De bevoegdheden zijn van schooloverstijgende aard. In het reglement is vastgelegd over welke zaken er instemming en over welke zaken er advies moet worden gegeven.

Samen met het bestuur en de leerkrachten geeft de GMR vorm aan het beleid van de vereniging. Vergaderdata van de GMR worden bekend gemaakt in het jaarlijks informatieboekje of in de nieuwsbrieven van de scholen.

De GMR bestaat uit:
Tamara Vrolijk (leerkracht Floriande)
Reinier Gazendam (leerkracht 1e montessorischool)
Lucas Gommers (ouder 1e montessorischool)
Marije Stam (ouder Floriande)

Mocht u benieuwd zijn naar de verslagen van de vergaderingen dan kunt u deze opvragen bij de directeur van de school.Laatste Nieuws

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

m_Sponsorloop-0552 m_Sponsorloop-0539
m_Sponsorloop-0549 m_Sponsorloop-0525